Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

awaria
2847 add6
Reposted fromGIFer GIFer viafreakish freakish
4257 3905 500

dennybitte:

shrouded

by Denny Bitte

Reposted fromstrumienpola strumienpola viapollywood pollywood

April 08 2017

March 31 2017

awaria
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir

March 05 2017

awaria
1631 74ad 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere vialenifca lenifca

June 27 2015

awaria
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viakatalama katalama
awaria
2434 8487
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafreakish freakish
awaria
3150 6d21
Reposted frombitterteeth bitterteeth viafreakish freakish
awaria
awaria
1074 3f36
Reposted frompollyanna pollyanna vialenifca lenifca

April 16 2015

awaria

April 14 2015

awaria
2953 1072
Reposted fromfungi fungi viakatalama katalama
awaria
7907 fc1a
3970 8f67
Reposted fromfreakish freakish
awaria
2634 d36c 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide

March 05 2015

awaria
Chcę Cię. Z każdą wadą. Z każdą zaletą. Z głupimi pytaniami. Z wszystkimi przyzwyczajeniami. Z każdym nawykiem. Z wszystkimi grymasami na twarzy. Z marudzeniem. I wszystkimi nieodkrytymi myślami. Chcę Cię. Nawet, gdy ciężko ze sobą wytrzymać. Gdy obrażamy się na siebie na chwilę. Chcę Cię. Z całym ciężkim bagażem jaki nosisz. Z każdym przytuleniem, nawet gdy mówię, że nie chcę. Z cierpliwością. I kiedy jej już brakuje. Chcę Cię. Gdy się budzę. I gdy zasypiam. Gdy dzwonisz z pytaniem za ile będę gotowa. Gdy męczysz mnie swoim gadaniem. Chcę cię. Z najmniejszymi gestami. Chcę Cię ze wszystkim, bo bez tego wszystkiego nie byłbyś już taki mój.
Reposted fromhasz hasz viapollywood pollywood
awaria
3797 4205 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viafromaage fromaage
awaria
8254 42e1 500
Reposted fromblichtrandblasc blichtrandblasc viafreakish freakish
awaria
Możesz go bardzo chcieć. - Odwraca się i obejmuje rękami kolana. Widzę przez sukienkę linię jej kręgosłupa. - Ale jeśli on ciebie nie chce, równie dobrze mogłabyś pragnąć, żeby niebo było czerwone.
— Sophie Kinsella
Reposted fromkarosia karosia viafreakish freakish
awaria
znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło
tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność
to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam
to nudne
to trudne
to niemożliwe
— Mateusz Szulc
Reposted fromwildnesshearts wildnesshearts viafreakish freakish
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl