Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2015

awaria

April 14 2015

awaria
2953 1072
Reposted fromfungi fungi viakatalama katalama
awaria
7907 fc1a
3970 8f67
Reposted fromfreakish freakish
awaria
2634 d36c 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide

March 05 2015

awaria
Chcę Cię. Z każdą wadą. Z każdą zaletą. Z głupimi pytaniami. Z wszystkimi przyzwyczajeniami. Z każdym nawykiem. Z wszystkimi grymasami na twarzy. Z marudzeniem. I wszystkimi nieodkrytymi myślami. Chcę Cię. Nawet, gdy ciężko ze sobą wytrzymać. Gdy obrażamy się na siebie na chwilę. Chcę Cię. Z całym ciężkim bagażem jaki nosisz. Z każdym przytuleniem, nawet gdy mówię, że nie chcę. Z cierpliwością. I kiedy jej już brakuje. Chcę Cię. Gdy się budzę. I gdy zasypiam. Gdy dzwonisz z pytaniem za ile będę gotowa. Gdy męczysz mnie swoim gadaniem. Chcę cię. Z najmniejszymi gestami. Chcę Cię ze wszystkim, bo bez tego wszystkiego nie byłbyś już taki mój.
Reposted fromhasz hasz viapollywood pollywood
awaria
3797 4205 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viafromaage fromaage
awaria
8254 42e1 500
Reposted fromblichtrandblasc blichtrandblasc viafreakish freakish
awaria
Możesz go bardzo chcieć. - Odwraca się i obejmuje rękami kolana. Widzę przez sukienkę linię jej kręgosłupa. - Ale jeśli on ciebie nie chce, równie dobrze mogłabyś pragnąć, żeby niebo było czerwone.
— Sophie Kinsella
Reposted fromkarosia karosia viafreakish freakish
awaria
znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło
tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność
to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam
to nudne
to trudne
to niemożliwe
— Mateusz Szulc
Reposted fromwildnesshearts wildnesshearts viafreakish freakish

January 04 2015

0329 101f
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viafreakish freakish

January 02 2015

2144 51f9

Można “wyleczyć się” tylko z tego, co tak naprawdę nie miało znaczenia, natomiast prawdziwa miłość jest nieuleczalna.

Eric Emmanuel Schmitt , “Marzycielka z Ostendy”

Reposted fromkonrad konrad viafreakish freakish
awaria
0912 9049 500
Reposted fromjossie jossie viafreakish freakish
awaria
6249 1623
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viafreakish freakish

November 16 2014

awaria
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir

November 10 2014

awaria
5488 e289 500
Reposted frombajaderra bajaderra vialenifca lenifca
awaria
kiedyś przyjdzie taki czas, że zatęsknimy za sobą oboje, ale nie będziemy mieli odwagi nawet ze sobą porozmawiać.
Reposted fromwaflova waflova vialenifca lenifca

October 14 2014

awaria
9993 30b4 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viakatalama katalama
awaria
6094 b1a7 500
Reposted fromaggape aggape viakatalama katalama
awaria
1359 c42d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl